Fáilte go Gaelscoil Phádraig Baile Breac

Tá Gaelscoil Phádraig imBaile Breac i ndeisceart Baile Atha Cliath.
Tá 170 daltaí ar na rollaí, seisear oide ranga,
múinteoir tacaíocht foghlamtha agus múinteoir acmhainne.
Bunscoil Lánghaelach faoin Foras Pátrúnachta is ea an scoil
le sainchreideamh Caitliceach.


Gaelscoil Phadraig is in Ballybrack in South Co Dublin.
We have 170 pupils on roll, six mainstream classroom teachers,
a learning support teacher, and a resource teacher
Gaelscoil Phadraig is an all Irish Primary school
under the patronage of Foras Patrunachta na Scoileanna Langhaeilge
with a Catholic ethos.


Le Príomhoide agus foireann cumasach, dúthrachtach
faigheann ár ndaltaí oideachas den scoth tré ghaeilge.
Tá atmasféar an-dheas, dearfach, taitneamhach sa scoil.With a capable and dedicated Principal and Staff our pupils get a first class education through Irish.
There is a lovely positive, happy atmosphere in the school.

Sí an aidhm atá againn go mbeadh ár ndaltaí slán agus sona ar scoil
agus go mbainfeadh siad amach an caighdeán is airde de réir a gcumas.


Bíonn an-chuid ceol agus rince gaelach ar siúl agus bíonn na páistí páirteach i spórt freisin.

There's lots of music and Irish dancing and participation in sport.

Rud an-dheas a bhaineann le Gaelscoil Phádraig
is ea an cabhair agus an aire a thugann na sinsir do na daltaí níos óige.

One lovely thing about Gaelscoil Phádraig is the help and care the seniors give to the younger pupils

Is féidir do pháiste a chlárú anois
Enrolments now being taken
Glaoigh isteach chuig an oifig
nó cniog anseo chun foirm iarratas a íoslódáil
Call into the office for an application form
or
click here to download an application form

foirm iarratas
application form

Seol an fhoirm chuig/ Send the form to:
Gaelscoil
Phádraig Ascaill Shíleann, Baile Breac, Co Atha Cliath
Fón : 2827345

Email


Baile An Scoil Ranganna Nuacht agus Imeachtaí Obair na bPáistí
Home Our School Classes News and Events Pupils'Work